^Privacy and cookie settings

What is a cookie?

Cookies are very small text files that are stored on your computer when you visit websites. We use cookies to make it easier for you to use our website. You can remove cookies stored on your computer or disable the storage of cookies. However, this prevents you from using certain areas of our website. The cookies necessary for the functioning of this website delete themselves after closing the browser. Read more about our Privacy Policy.

Move the slider to change your cookie settings.


Minimal

Tracking

Targeting


Consent, Google Analytics & Google Ad Conversion:
In addition to cookies that delete themselves after closing the browser and the consent cookie with your privacy settings, Google places cookies that are used to transmit statistical data on the duration of the visit and activity on the site to the operator of the website. Google informs the site operator whether you are entitled to this page via an advertisement placed.

If you want to change your privacy settings at a later date, click on the point at the bottom of the website: Privacy.Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, klanteninformatie
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Bonsai-Zentrum Münsterland GmbH en de consumenten en ondernemers die goederen via onze winkel kopen. Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden worden door ons niet aanvaard. De contracttaal is Duits.

§ 2 Conclusie van contrat
(1) De aanbiedingen op onze online shop vormen een bindend aanbod tot aankoop.
(2) U kunt een of meer producten aan de winkelwagen toevoegen. Voer uw gegevens en voorkeuren in met betrekking tot betaalmethode, leveringsmodaliteiten etc. tijdens het bestelproces. Door op de knop "Nu bestellen" te klikken accepteert u het aanbod om een koopcontract te sluiten. U kunt het koopcontract ook telefonisch afsluiten.

§ 3 Klantgegevens: opslag van uw bestelgegevens
Uw bestelling met details van het afgesloten contract (bijv. type product, prijs etc.) wordt door ons bewaard. Wij sturen u de algemene bedrijfsvoorwaarden toe, maar u kunt ze ook op elk moment na het sluiten van de overeenkomst via onze website raadplegen.
Als geregistreerde klant heeft u toegang tot uw bestellingen uit het verleden via de klanteninlogzone (Mijn Account).

§ 4 Klantinformatie: Correctierichtlijnen
U kunt uw invoer te allen tijde corrigeren voordat u de bestelling plaatst door op de wistoets te drukken. Tijdens het bestelproces informeren wij u over verdere correctiemogelijkheden. U kunt het bestelproces te allen tijde beëindigen door het browservenster te sluiten.

§ 5 Voorbehoud eigendomsvoorbehoud clausule
Het object van aankoop blijft ons eigendom tot volledige betaling.

§ 6 Wettelijke aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Rechten
1. Tekortkomingen aansprakelijkheidsrechten
Al onze producten vallen onder de wettelijke garantie tegen defecten in overeenstemming.
2. Consumentengarantie op gebruikte goederen
Uw garantieclaims in geval van defecten in tweedehands producten vervallen binnen een jaar na levering van de producten aan u. Schadeclaims, vorderingen wegens kwaadwillig verborgen gebreken, alsmede aanspraken op een garantie die wij hebben aangenomen voor de kwaliteit van de producten, zijn uitgesloten van deze regeling. In alle genoemde gevallen gelden de wettelijke verjaringstermijnen.
3. Garantie voor ondernemers Garantie
Uw garantieclaims in geval van defecten in tweedehands producten vervallen binnen een jaar na levering van de producten aan u. Schadeclaims, vorderingen wegens kwaadwillig verborgen gebreken, alsmede aanspraken op een garantie die wij hebben aangenomen voor de kwaliteit van de producten, zijn uitgesloten van deze regeling. Krachtens artikel 478 van het Duitse burgerlijk wetboek zijn ook de beroepsmogelijkheden uitgesloten. In alle genoemde gevallen gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 7 Beperking van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor kleine contractbreuken als er geen wezenlijke bepalingen van het contract met betrekking tot leven, gezondheid of lichaam of claims uit hoofde van de productaansprakelijkheidswet zijn geschonden. Dit geldt ook voor schendingen van verplichtingen door onze wettelijke vertegenwoordigers en lasthebbers van kwijting. Contractuele verplichtingen omvatten de verplichting om de producten aan u te leveren en ook de eigendom aan u over te dragen. Wij hebben ook de plicht om te garanderen dat de producten vrij zijn van materiële en juridische gebreken.

§ 8 Handelsrechtbank van rechtsgebied
De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is onze vestigingsplaats, als u een handelaar bent.

§ 9 Kredietcontrole

Ons bedrijf controleert regelmatig klanten, inclusief bestaande klanten, op kredietwaardigheid wanneer contracten worden gesloten en ook in bepaalde gevallen wanneer er een legitiem belang is. Daarom werken we samen met Creditreform Boniversum GmbH - adres: Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss, Duitsland - dat ons de relevante gegevens verstrekt. Voor dit doel sturen wij uw naam en contactgegevens naar Creditreform Boniversum GmbH. De informatie over de gegevensverwerking door Creditreform Boniversum GmbH is gebaseerd op de EU-verordening algemene gegevensbescherming, artikel 14, die hier te vinden is: www.boniversum.de/EU-DSGVO/?lang=en