^ Jap. Faecherahorn (Kiyohime), ca. 14 J. (35 cm)
Bot. Name: Acer palm. Kiyohime
Alter: 14 Jahre
Höhe: 35 cm
Jap. Faecherahorn (Kiyohime), ca. 20 J. (46 cm)
 Jap. Fächerahorn (Kiyohime), ca. 20 J. (46 cm) - www.bonsai.de  Jap. Fächerahorn (Kiyohime), ca. 20 J. (46 cm) - www.bonsai.de  Jap. Fächerahorn (Kiyohime), ca. 20 J. (46 cm) - www.bonsai.de
Bot. Name: Acer palm. Kiyohime
Alter: 20 Jahre
Höhe: 46 cm

360° View