^ Gardenie, ca. 5 J. (23 cm)
Bot. Name: Gardenia jasminoides
Alter: 5 Jahre
Höhe: 23 cm
Gardenie, ca. 5 J. (20 cm)
Bot. Name: Gardenia jasminoides
Alter: 5 Jahre
Höhe: 20 cm
Gardenie, ca. 7 J. (21 cm)
Bot. Name: Gardenia jasminoides
Alter: 7 Jahre
Höhe: 21 cm
Gardenie, ca. 7 J. (18 cm)
Bot. Name: Gardenia jasminoides
Alter: 7 Jahre
Höhe: 18 cm
Gardenie, ca. 7 J. (21 cm)
Bot. Name: Gardenia jasminoides
Alter: 7 Jahre
Höhe: 21 cm
Gardenie, ca. 5 J. (19 cm)
Bot. Name: Gardenia jasminoides
Alter: 5 Jahre
Höhe: 19 cm
Gardenie, ca. 5 J. (17 cm)
Bot. Name: Gardenia jasminoides
Alter: 5 Jahre
Höhe: 17 cm